mentorok

A mentorok a kulcs az ötletek kidolgozásában

A május 6. és 8. közötti Miskolci Ötletmaraton során mentorok segítik majd a csapatokat, hogy az előzetesen beérkező ötletekből a megvalósíthatóságig nyúló projekttervek készüljenek. Szerepük kulcsfontosságú abban, hogy sikeresen dolgozzanak együtt az állampolgárok. Az esemény egyik vezető mentora segített nekünk megérteni, hogy pontosan mi is a szerepük.

A Miskolci Ötletmaraton – Fesztivál és verseny 48 órában nevű rendezvény ötletkidolgozó csapatai többnyire véletlenszerűen állnak majd össze azokból a tenni akaró aktív állampolgárokból, akiket összehoz egy elképzelés – azaz mind úgy érzik, hogy azonosulni tudnak az ötlettel és szívesen kidolgoznák azt a megvalósulásig.

Ez magával hordozza, hogy többnyire egymás számára ismeretlen embereknek kell együtt dolgozniuk és az is előfordulhat, hogy szakmai útmutatásra lesz szükségük a munka során. Itt jönnek a képbe a mentorok.

Csabai Lucia vezető mentor – aki mind a két eddigi magyarországi ötletmaratonnál jelen volt – kifejtette, hogy mindebből adódóan a folyamatok segítése a fő feladatuk.

„Nagyon fontos, hogy a 48 órát úgy használják fel a csapatok, hogy az egy minél konkrétabb projektterv kidolgozásához vezessen” – foglalta össze tömören a mentorok célját.

Arra is kitért, hogy ezt a kreatív alkotási folyamatot nem egyszerű úgy előrelendíteni, hogy ne befolyásolják túlságosan a csapattagokat. „A mentorok ismerik a csapatdinamika működését és a projektalkotás folyamatát” – folytatta azzal Csabai Lucia, hogy milyen készségekkel rendelkezik a jó mentor.

A gyakorlatban olyan szemléltető példákat említett, hogy a csoportban senki ne nyomja el a másikat, a tagok együtt tudjanak dolgozni és a munka ténylegesen egy projektterv kidolgozása felé haladjon.

Azt is fontos figyelembe venni, hogy míg egy ötlet elér a megvalósíthatóság állapotáig, könnyen felmerülhetnek olyan szakmai kérdések, amelyekre a válaszok ismerte egyáltalán nem elvárt a csapattagoktól, ugyanakkor szükség van ezekre az információkra, hogy felelősen hozzanak döntéseket.

A Miskolci Ötletmaratonra kiválasztott mentorok szakterületeket is lefednek tudásukkal, így a csapatok rendelkezésére állnak bizonyos szakmai kérdések esetén is. Készül majd egy lista, hogy milyen területeken tudnak segítséget nyújtani a mentorok, és ha – például – pénzügyi, önkormányzati, szociális kérdések merülnek fel, akkor becsatlakozhat rövid időre a szakértő a csapat munkájába.

„A mentor köteles bizonyos alapértékek mentén segíteni: ezek a gazdasági, fenntarthatósági, helyi és más lábak, amelyekre fontos hatnia, azonban arra nem, hogy konkrétan hogyan alakuljon az ötlet” – foglalta össze Csabai Lucia a csapatmentorok szakmai segítségnyújtását.

Végezetül arra tért ki, hogy a miskolci mentorok nagyon jól ismerik a helyi viszonyokat, itteni szakemberek, akik foglalkozásukból adódóan értenek a csoportdinamikai folyamatokhoz. A Miskolci Ötletmaraton – Fesztivál és verseny 48 órában mentorai a következőek lesznek:

Csapatmentorok:

– Dobák Judit, antropológus, egyetemi tanár

– Fekete Tamás, gépészmérnök, közgazdász, egyetemi tanársegéd, klímanagykövet

– Iván Anita, kereskedelmi-vendéglátó szakterület, vállalkozó

– Lajosházi Zsuzsa, közösségi-szociális szakterület

– Lengyel Anett, szociális-munkaerőpiaci szakterület

– Molnár Anna, egészségügyi szakterület, vállalkozó

– Nagy Dezső, környezetvédelmi referens, Miskolc MJV Önkormányzata

– Sándor-Lenkei Aida, szociális szakember

– Tudós-Konkoly Andrea, kertészeti, kertépítő szakterület, vállalkozó

– Varga Gabriella, közösségi szakterület

Speciális szakmai mentor:

– Varga Andrea, alpolgármester, Miskolc MJV Önkormányzata

– Szunyogh László, főépítész, Miskolc MJV Önkormányzata.